Aleksandra Szalla


Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek Pedagogika Specjalna, specjalność Oligofrenopedagogika oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek Pedagogika, specjalność Terapia Pedagogiczna z Edukacją Włączającą.

Ukończyła kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs Terapii Ręki, a także Trening Umiejętności Społecznych. Rozwijała swoje umiejętności odbywając wolontariat w przedszkolu integracyjnym pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rozpoczęła specjalizację Polityka Oświatowa – Menedżer Oświaty.

Interesuje się dziećmi ze szczególnymi zaburzeniami rozwojowymi.