Paulina Staluszka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Pedagogika, specjalność Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek Pedagogika, specjalność Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą oraz Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Pedagogika, specjalność Polityka oświatowa – menedżer oświaty.

Ukończyła kurs Terapii Ręki oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Uzyskała certyfikat FCE z języka angielskiego.

Swoje umiejętności rozwijała i doskonaliła pracując w przedszkolu integracyjnym, a także odbywając praktyki w szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.