Katarzyna Wojcieszyńska

fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta SI (Integracji Sensorycznej)

Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Pracuje na stanowisku fizjoterapeuta w ZZOZ Caritas AW, po studiach pracowała w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych prowadząc gimnastykę korekcyjną z dziećmi.

Dzięki odbytym kursom i szkoleniom podnosi poziom swoich kwalifikacji i uprawnień.

Jest terapeutą, diagnostą Integracji Sensorycznej oraz instruktorką fitness II°. Posiada uprawnienia do Basic Kinesiology Taping.

W życiu prywatnym mama trójki dzieci.