Tomasz Ciećwierz

Ukończył Wydział Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz liczne certyfikowane szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej, takie jak między innymi terapia złości i agresji u dzieci i młodzieży, bajkoterapia kliniczna, diagnoza i terapia autyzmu i zespołu aspergera.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania, trudności szkolne, młodzieżą niedostosowaną społecznie. Praktykę zawodową zdobywał w fundacjach, placówkach oświatowych, współpracuje z Stowarzyszeniem Aslan w Warszawie.

Prowadzi również poradnictwo psychologiczne dla rodziców, udziela konsultacji odnośnie problemów wychowawczych, prowadzi zajęcia dla dzieci z problemami niedostosowania społecznego.

Interesuje się oraz posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.


Obszary w których może pomóc to m.in:

  • Trudności w relacjach z dziećmi, wzajemne konflikty oraz brak porozumienia
  • Agresywne zachowania dzieci oraz nauka radzenia sobie z takimi zachowaniami
  • Uczenie dziecka umiejętności społecznych
  • Odkrywanie w dziecku potencjału oraz budowanie poczucia własnej wartości
  • Uczenie dziecka radzenia sobie z trudnościami szkolnymi
  • Wsparcie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym
  • Konsultacje psychologiczne dla rodziców