Natalia Orlecka

Ukończyła wydział psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, studiowała także Diagnozę Psychologiczną w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała pracując przez wiele lat w przedszkolach oraz gimnazjum. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową oraz dokonuje diagnoz psychologicznych.

Pracuje w nurcie integracyjnym. Obszary w których może pomóc to:

  • Zaburzenia nastroju, depresja młodzieńcza
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia obsesjno-kompulsyjne i pokrewne
  • Całościowe zaburzenia rozwoju, Zespół Asprgera
  • Trudność budowaniem odrębności
  • Zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia afektywne
  • Samookaleczenia, próby i myśli samobójcze


Konsultacji udziela także w języku angielskim.