Olga Korolczuk

logopeda

Absolwentka logopedii z audiologią, ze specjalnością logopedia kliniczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie uzyskując tytuł Protetyka słuchu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc terapie logopedyczne w poradnii psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach oraz gabinetach logopedycznych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Brała udział w szkoleniach m.in. z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, rehabilitacji funkcji połykania we wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego, „AFRID od zabawy do jedzenia”. Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (BLS AED). Pierwsza pomoc w urazach”.

Jest certyfikowanym terapeutą ręki.

Prywatnie optymistka. Wolny czas lubi spędzić z książką, kocha podróże.