Anna Śmietana-Ezekoka

psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta, trener

Psycholog dziecięcy i terapeuta. W swojej pracy wspiera rodziców i dzieci będących w sytuacji wyzwań rozwojowych. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju, jak również zajęcia warsztatowe dla rodziców z małymi dziećmi, w tym również zajęcia rozwojowo-muzyczne dla dzieci. Wspiera także kobiety w okresie okołoporodowym - jest to praca terapeutyczna dotycząca doświadczanych trudności podczas ciąży, porodu i po nim. Udziela rodzinom wsparcia w sytuacjach kryzysowych takich jak: rozwód, rozłąka, utrata bliskiej osoby, choroba. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi, na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ma ponad 11-letnie doświadczenie w zawodzie psychologa. Pracowała zarówno w szpitalu, poradni psychologiczno-pedagogicznej jak i w przedszkolu.