Aleksandra Derecka

logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia pierwszego stopnia z logopedii ogólnej i klinicznej, a także jest w trakcie kończenia studiów magisterskich z logopedii ogólnej i klinicznej oraz filologii polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim.

W swojej praktyce zawodowej zajmowała się terapią grupową i indywidualną dzieci w przedszkolu, odbywała praktyki zawodowe. Obecnie prowadzi terapię indywidualną dzieci z problemami logopedycznymi, m.in. dyslalią, zaburzeniami kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Jest osobą, której zależy na budowaniu relacji z dzieckiem i przyjaznej atmosferze podczas zajęć. Do każdego podchodzi w sposób indywidualny zwracając uwagę na jego predyspozycje i zainteresowania.