Paweł Gryglas

psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapeuta, pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, w trakcie certyfikacji. W terapii kierujący się indywidualnym, empatycznym podejściem, nastawionym na budowanie relacji.

Pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami. Specjalizuje się między innymi w:

 • Depresji
 • Zaburzeniach lękowych
 • Zaburzeniach nastroju
 • Nerwicach
 • Stresie
 • Zespole stresu pourazowego (PTSD)
 • Żałobie
 • Traumach
 • Lękach
 • Zaburzeniach emocjonalnych
 • Niskim poczuciu własnej wartości
 • Kryzysach w związkach


Od 12 lat entuzjasta psychologii - wykorzystujący zdobytą wiedzę i kompetencje w pracy zawodowej. Manager z wieloletnim doświadczeniem, wyjątkowo dobrze rozumiejący KPI i deadliny.
Ciągle rozwijający się poprzez kształcenie, uczestnictwo w szkoleniach.
Uczestnik szkolenia psychoterapii poznawczo behawioralnej w CTPB w Warszawie.
Uczestnik stażu w klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic.
Absolwent WSM w Warszawie. Student psychologii.

Certyfikaty i szkolenia:

 • „Trener Kontroli złości”
 • „Trener umiejętności społecznych”
 • “Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z pacjentem dorosłym”
 • “Podstawy zaburzeń seksualnych”
 • “Kontakt z osobą w kryzysie psychicznym”
 • “Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych”
 • “Psychoterapia młodzieży – techniki pracy z nastolatkami”
 • “Psychoterapia młodzieży w depresji”
 • “Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci”
 • “Terapia poznawczo behawioralna uzależnień”