Agnieszka Adamczyk-Musiał

pedagog specjalny, psycholog, logopeda - założycielka Poradni (więcej)

Karina Choroś-Wrzeszcz

mediator, terapeuta (więcej)

Katarzyna Andrusikiewicz

psycholog, terapeuta uzależnień (więcej)

Agnieszka Wojtkowiak

psycholog, psychoseksuolog, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta (więcej)

Mirosław Dudziński

psycholog, psychoterapeuta – dorośli i pary, coaching (więcej)

Aleksandra Szalla

pedagog specjalny, terapeuta, trener umiejętności społecznych (więcej)

Paulina Staluszka

pedagog, trener TUS (więcej)

Katarzyna Wojcieszyńska

fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta SI (Integracji Sensorycznej)(więcej)