Terapia uzależnień

Jedynym skutecznym i właściwym sposobem na zatrzymanie uzależnienia jest psychoterapia. Powinna się ona rozpocząć od zaprzestania picia alkoholu, zażywania narkotyków (i/lub innych substancji) czy zaprzestaniu grania - w przypadku patologicznego hazardu.

Abstynencja jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu leczenia uzależnień.

W trakcie procesu terapii pacjent powinien dokonać szeregu zmian w różnych obszarach swojego życia. Nie wystarczy sama abstynencja.

Terapia daje możliwość zdobycia wiedzy na temat uzależnienia, podłoża problemu, objawów, przebiegu i konsekwencji, a także odnośnie zapobiegania nawrotom choroby.

Psychoterapia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich obszarach życia.