Konsultacja

Jeśli Twoje dziecko:
 • jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych
 • przeżyło traumatyczne zdarzenie (rozwód rodziców, wypadek lub śmierć bliskiej osoby)
 • często wdaje się w konflikty z rówieśnikami oraz rodziną ma problemy z koncentracją, nauką w szkole i adaptacją do nowego środowiska
 • odczuwa lęki i ma wahania nastrojów
 • jest wycofane i ma problemy z adaptacją do nowego środowiska

jest to oznaka, że może potrzebować wsparcia psychologa.

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży obejmuje jedno lub kilka spotkań z psychologiem. Celem spotkania jest określenie charakteru problemu dysfunkcji dziecka/nastolatka, zapoznanie się z trudnościami wychowawczymi lub osobistymi, z jakimi zmagają się rodzice lub nastolatkowie, wsparcie i zrozumienie sytuacji życiowej.

Na podstawie wstępnej konsultacji można wskazać adekwatną do sytuacji formę pomocy dla dziecka/nastolatka. Podczas konsultacji można tez uzyskać doraźna pomoc psychologiczna.

Czas trwania konsultacji: 50 min

Terapia

Program terapii psychologicznej ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka/nastolatka.

Terapia obejmuje pomoc dzieciom i młodzieży przejawiającym trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne. Głównym celem terapii jest:

 • usuwanie nieprawidłowych zachowań
 • pozytywne wzmacnianie (pochwały i zachęty)
 • rozładowywanie napięć emocjonalnych
 • zwiększanie własnej samooceny
 • motywowanie do działania i budowanie wiary we własne siły
 • poprawa nastroju
 • nauka odporności na stres i trudne życiowe sytuacje
 • nauka okazywania uczuć i radzenia sobie z nimi
Czas trwania terapii: 45 min - 1 spotkanie

Wizyty domowe

Konsultacja psychologa w domu daje możliwość ujrzenia dziecka w środowisku, gdzie czuje się najbezpieczniej. Psycholog ma okazję obserwować zachowania dziecka/dzieci, które w gabinecie poznaje z perspektywy rodziców. Może również "na gorąco" wspierać dziecko i rodziców w pojawiających się na codzień sytuacjach. Dziecko nawiązuje relacje z psychologiem szybciej, ponieważ nie doświadcza dyskomfortu poznawania nowego miejsca (jak w przypadku gabinetu psychologa.

Wizyta domowa zawsze poprzedzona jest co najmniej jedną wizytą rodziców (bez dziecka) w gabinecie. Psycholog zapoznaje się z trudnościami zgłaszanymi przez rodziców, wspólnie ustalają cel i ramowy przebieg wizyty domowej. Istnieje możliwość regularnej pracy psychologa z dzieckiem w domu, po wcześniejszym ustaleniu planu spotkań z rodzicami i pod warunkiem regularnych spotkań z rodzicami w gabinecie.

W celu umówienia wizyty domowej zapraszamy do kontaktu.

Cennik znajduje się tutaj