Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna ukierunkowana jest na:

  • działanie profilaktyczne
  • eliminowanie wad postawy
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
  • wszechstronny rozwój fizyczny oraz zdrową zabawę

Najważniejszym zadaniem jest zapobieganie wadom postawy u dzieci. By to osiągnąć należy dzieciom dostarczyć zorganizowane formy aktywności ruchowej. Ukierunkowana zabawa plus elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym ma znaczący wpływ na wyrobienie prawidłowej postawy.Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:
  • wyrabianie u dziecka prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach dnia codziennego
  • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa
  • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała
  • opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych - dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową.


Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę (głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup) - dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.

Profilaktykę występowania wad kończyn dolnych - głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Poprzez zajęcia korekcyjne możemy oddziaływać nie tylko na motorykę dzieci, ale także na poprawę zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości.

W naszej Poradni rozbudzamy w podopiecznych zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co przyczynia się do lepszego rozwoju psychoruchowego.

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu.

Nasz cennik znajduje się tutaj.