Trening umiejętności społecznych dla dzieci

O programie

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w życiu codziennym. Zajęcia grupowe przeznaczone są nie tylko dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale dla wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. Zajęcia prowadzone są w sposób interesujący dla dzieci, wykorzystujemy metody dramy, bajki terapeutyczne, gry i zabawy ruchowe oraz zabawę przez sztukę.
TUS obejmuje 6 spotkań, po 50 minut. Z podziałem na grupy:


Cel
Głównym celem naszego letniego turnusu dla grupy pierwszej jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, poza tym:
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • praca nad rozpoznawaniem emocji i potrzeb
 • metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • trening umiejętności społecznych
 • trening zachowań społecznie akceptowanych
 • metody radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening pracy w grupie
 • trening asertywności

Terminy zajęć
 • 10/11/12 sierpnia
 • 17/18/19 sierpnia
Koszt:
 • 150zł – konsultacja kwalifikująca na zajęcia TUS
 • 360zł – koszt całego turnusu (nie odliczamy za nieobecność dziecka)

Zapisy
 • Nabór trwa od 6 lipca do 6 sierpnia lub do wyczerpania miejsc – maksymalnie 7 osób w grupie
 • Liczy się kolejność zgłoszeń oraz spotkanie kwalifikacyjne
 • Dzieci uczęszczające już do Poradni Psychologicznej „Uśmiech” zwolnione są z wizyty rekrutacyjnej kwalifikującej na zajęcia
 • Zgłoszenia prosimy kierować na adres email biuro@poradniausmiech.com.pl lub pod numer telefonu 606-663-683

Prowadzący
Aleksandra Szalla - pedagog specjalny, terapeuta, trener umiejętności społecznych Paulina Staluszka - pedagog, trener umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się w Poradni Psychologicznej "Uśmiech" przy ulicy Twardowska 3


Warsztaty grupowe