Trening umiejętności społecznych dla dzieci

O programie

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w życiu codziennym. Zajęcia grupowe przeznaczone są nie tylko dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale dla wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. Zajęcia prowadzone są w sposób interesujący dla dzieci, wykorzystujemy metody dramy, bajki terapeutyczne, gry i zabawy ruchowe oraz zabawę przez sztukę.Cel
Głównym celem warsztatów jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, jak również
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • praca nad rozpoznawaniem emocji i potrzeb
  • metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • trening umiejętności społecznych
  • trening zachowań społecznie akceptowanych
  • metody radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening pracy w grupie
  • trening asertywności

Prowadzący
Aleksandra Szalla - pedagog specjalny, terapeuta, trener umiejętności społecznych Paulina Staluszka - pedagog, trener umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się w Poradni Psychologicznej "Uśmiech" przy ulicy Twardowska 3


Warsztaty grupowe