Trening Regulowania Emocji dla dzieci w wieku 7-14 lat


Co to jest Trening regulowania emocji?

Trening regulowania emocji to terapia, która uczy dziecko jakie są podstawowe emocje, przyczyny oraz skutki ich powstawania. Trening regulowania emocji pomaga dziecku nie tylko poznać emocje, ale także wspiera dzieci i uczy kontroli, gdy są one nadmierne lub nieadekwatne do sytuacji.


Cele Treningu:
 • zrozumienie pojęcia „złość”
 • skuteczne redukowanie napięcia oraz kontrola negatywnych emocji
 • nauka umiejętności wyrażania złości w sposób kontrolowany i akceptowany przez społeczeństwo
 • nauka relaksacji
Zajęcia zawierają elementy Treningu Umiejętności Społecznych.

Dzieci będą pracowały w parach, dzieliły się zadaniami i prezentowały wyniki przed resztą grupy. Zajęcia mają formę zabaw oraz dyskusji.


Informacje o zajęciach:
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • przedział wiekowy 7-14 lat
 • spotkanie kwalifikacyjne z psychologiem Klaudią Kałużną-Rysak — koszt spotkania 170 zł (pacjenci poradni Uśmiech, kierowani od innych specjalistów nie muszą odbywać spotkania kwalifikacyjnego)
 • cykl Treningu Regulowania Emocji obejmuje cykl 8 spotkań po 90 minut
 • pod koniec cyklu rodzice otrzymują pisemne podsumowanie terapii oraz postępów, jakie wykonało dziecko podczas zajęć

Koszt zajęć - 800 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem cyklu — nie doliczamy za nieobecności dziecka na zajęciach
Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 13:00 począwszy od kwietnia 2022


Harmonogram
 • 2 kwietnia godz. 08:00 - 09:30
 • 9 kwietnia godz. 08:00 - 09:30
 • 7 maja godz. 08:00 - 09:30
 • 14 maj godz. 08:00 - 09:30
 • 21 maj godz. 08:00 - 09:30
 • 28 maj godz. 08:00 - 09:30
 • 11 czerwca godz. 08:00 - 09:30
 • 18 czerwca godz. 08:00 - 09:30


Zgłoszenia prosimy kierować na adres email biuro@poradniausmiech.com.pl lub pod numer telefonu 606-663-683

Zajęcia odbywają się w Poradni Psychologicznej "Uśmiech" przy ulicy Twardowska 3 - Warszawa Bielany