Trening umiejętności społecznych dla 10-12 latków


O programie

Zajęcia mają na celu naukę kompetencji społecznych potrzebnych do konstruktywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz grupach rówieśniczych. Dzięki bezpośrednim ćwiczeniom dzieci mogą nauczyć się jak reagować w sytuacjach stresowych, konfliktowych czy będąc pod presją ze strony rówieśników. Na zajęciach nauczą się konkretnych strategii reagowania w sytuacjach szkolnych i towarzyskich. Zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w swoim codziennym środowisku.Tematyka zajęć:
  • Autoprezentacja, czyli jak korzystnie wypaść w oczach innych, zainteresować sobą w sposób konstruktywny rówieśników
  • Reagowanie na zaczepki, prowokacje ze strony rówieśników w sposób korzystny dla siebie i bez szkody dla otoczenia
  • Umiejętność proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
  • Radzenie sobie z presją grupy, asertywne odmawianie innym
  • Umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej
  • Umiejętność spędzania czasu w grupie rówieśniczej
  • Słuchanie innych, adekwatne reagowanie na komunikaty płynące z otoczenia
  • Stawianie granic innym, respektowanie granic innych

Zajęcia mają formę aktywnej grupy, polegają na modelowaniu pożądanych zachowań dzięki ćwiczeniom w których biorą udział uczestnicy. Cykl całego treningu obejmuje 12 spotkań. Kwalifikacja do grupy poprzedzona konsultacją psychologiczną.Prowadzący
Zajęcia prowadzą psycholodzy Pola Gromek i Tomasz Ciećwierz

Pełen cennik znajduje się tutaj.

Warsztaty grupowe