Wakacyjny Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6 i 7-12 lat


Wakacyjny Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w życiu codziennym. Zajęcia grupowe przeznaczone są nie tylko dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale dla wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi.Nasze zajęcia łączą trening umiejętności społeczny z elementami wizualizacji i relaksacji.


Głównym celem treningu jest uczenie się, wzmacnianie oraz rozwijanie umiejętności społecznych służących efektywnej komunikacji, osiąganiu celów życiowych oraz poprawianiu funkcjonowania w sytuacjach społecznych oraz :
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • praca nad rozpoznawaniem emocji i potrzeb
  • metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • trening zachowań społecznie akceptowanych
  • metody radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów

Prowadzący
Klaudia Kałużna -Rysak - psycholog, trener umiejętności społecznych, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Grupy / harmonogram/ koszt :


Trening obejmuje cykl 6 spotkań po 2 godziny- 12 godzin zajęć ( dwa turnusy lipiec lub sierpień) Koszt całego wakacyjnego cyklu 960 zl - nie prowadzimy odliczeń za nieobecność dziecka na zajęciach. Zajęcia będą odbywać się według poniższego harmonogramu z podziałem na grupy wiekowe:

Harmonogram Lipcowy:
11.07 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
11.07 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

12.07 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
12.07 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

13.07 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
13.07 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

18.07 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
18.07 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

19.07 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
19.07 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

20.07 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
20.07 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

Harmonogram Sierpniowy:
16.08 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
16.08 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

17.08 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
17.08 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

18.08 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
18.08 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

23.08 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
23.08 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

24.08 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
24.08 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat

25.08 godz 16:00-18:00 gr. 4-6 lat
25.08 godz 18:00-20:00 gr. 7-12 lat


Zapisy

Nabór trwa do wyczerpania miejsc – maksymalnie 6 osób w grupie.

Liczy się kolejność zgłoszeń oraz spotkanie kwalifikacyjne – konsultacja z rodzicami/rodzicem i dzieckiem, koszt spotkania 170 zł.

Dzieci uczęszczające już do Poradni Psychologicznej "Uśmiech” lub placówek współpracujących z Poradnią zwolnione są z wizyty rekrutacyjnej na zajęcia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email biuro@poradniausmiech.com.pl lub pod numer telefonu 606-663-683

Zajęcia odbywają się w Poradni Psychologicznej "Uśmiech" przy ulicy Twardowska 3 - Warszawa Bielany