Wakacyjny Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 4-5 lat i 6-7 lat


Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych towarzyszących dzieciom w życiu codziennym. Zajęcia grupowe przeznaczone są nie tylko dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale dla wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. Zajęcia prowadzone są w sposób interesujący dla dzieci, wykorzystujemy metody dramy, bajki terapeutyczne, gry i zabawy ruchowe oraz zabawę przez sztukę.TUS obejmuje 7 spotkań, po 50 minut. Z podziałem na grupy:
 • Grupa pierwsza 4-5lat (godzina 17:00)
 • Grupa druga 6-7lat (godzina 18:00)
Głównym celem naszego letniego turnusu dla grupy drugiej jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, poza tym:

Celem zajęć jest:
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • praca nad rozpoznawaniem emocji i potrzeb
 • metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • trening umiejętności społecznych
 • trening zachowań społecznie akceptowanych
 • metody radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening pracy w grupie
 • trening asertywności

Terminy zajęć:
20/21/22/26/27/28/29 lipca 2021r

 • Grupa pierwsza zajęcia odbywają się o godzinie 17:00
 • Grupa druga zajęcia odbywają się o godzinie 18:00
Koszt:
 • 150zł– konsultacja kwalifikująca na zajęcia TUS
 • 520zł – koszt całego turnusu (nie odliczamy za nieobecność dziecka)
Zapisy:
 • Nabór trwa od 1 czerwca do 9 lipca lub do wyczerpania miejsc – zajęcia ruszają od 4 uczestników (maksymalnie 6 osób w grupie)
 • Liczy się kolejność zgłoszeń oraz spotkanie kwalifikacyjne
 • Dzieci uczęszczające już do Poradni Psychologicznej „Uśmiech” zwolnione są z wizyty rekrutacyjnej kwalifikującej na zajęcia
 • Zgłoszenia prosimy kierować na adres email biuro@poradniausmiech.com.pl lub pod numer telefonu 606-663-683 lub przez messenger na stronie fb pod tym linkiem

Zajęcia odbywają się w Poradni Psychologicznej „Uśmiech” przy ulicy Twardowskiej 3.

Prowadzący
Aleksandra Szalla - pedagog specjalny, terapeuta, trener umiejętności społecznych Paulina Staluszka - pedagog, trener umiejętności społecznych


Warsztaty grupowe