Trening umiejętności społecznych

dla dzieci i młodzieży

Program treningowy przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-15 lat. Zajęcia grupowe skierowane są szczególnie do dzieci mających trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, przestrzegania norm społecznych, a także do dzieci z rozpoznaniem zespołu Aspergera i ADHD.

Szczegóły

Warsztaty inteligencji emocjonalnej

dla dzieci

Program treningowy przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-15 lat. Zajęcia grupowe skierowane są szczególnie do dzieci które mają trudności z wyrażaniem, rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji. .

Ponadto polecamy nasze zajęcia dzieciom nieśmiałym, mało asertywnym i wrażliwym.

Szczegóły

Warsztaty umiejętności wychowawczych

dla rodziców

Warsztaty skierowane są do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży. Przedstawiają one pomysły i ćwiczenia pomagające w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami naszych pociech, tak powszechnymi w dzieciństwie i okresie dojrzewania.


Szczegóły