Neurofeedback

CZYM JEST NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback, zwany także neurotreningiem, jest jedną z gałęzi bardzo szerokiej dziedziny jaką jest biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne. Najprościej rzecz ujmując, polega na dostarczaniu nam informacji zwrotnej o naszym stanie fizjologicznym – w tym przypadku aktywności fal mózgowych. W trakcie treningu, z pomocą trenera i sygnałów audiowizualnych, nauczysz się świadomie rozpoznawać, a później kontrolować i odtwarzać pożądany stan aktywności fal w codziennym życiu.

Podczas treningu, praca Twojego mózgu monitorowana jest przez elektrody zamontowane w zakładanym na głowę czepku. Na monitorze przed tobą wyświetlane są specjalnie zaprojektowane gry treningowe, w które grasz jedynie za pomocą swojego mózgu! Celem niektórych jest wprowadzenie w stan relaksu, inne uczą Cię koncentracji. Dane przesyłane są w czasie rzeczywistym do komputera trenera, który z pomocą specjalistycznego programu na bieżąco je analizuje i dzięki temu może prowadzić trening w jak najbardziej efektywny dla Ciebie sposób. Optymalna długość pełnego cyklu treningowego to około 15-20 sesji. Ze względu na charakter neurotreningu zalecamy, aby spotkania odbywały się regularnie, najlepiej 2-3 razy w tygodniu. Pozwala to zachować balans pomiędzy utrzymaniem mózgu w odpowiednim rytmie pracy, a czasem regeneracji i odpoczynku.


KORZYŚCI

Spektrum korzyści oraz zastosowań neurofeedbacku jest ogromne. Pomaga on zarówno w leczeniu różnorakich schorzeń jak i poprawie ogólnego stanu psychofizycznego u osób zdrowych.

Najważniejsze korzyści płynące z treningu neurofeedback:

 • Lepsza pamięć i poprawa koncentracji
 • Zmniejszenie lęku i niepokoju
 • Poprawa jakości snu
 • Zmniejszenie nadpobudliwości
 • Poprawa funkcji poznawczych
 • Ogólna poprawa kondycji mózgu


DLA KOGO
DZIECI

Neurofeedback i mindfulness to znakomite, nieinwazyjne metody wspomagające szeroko pojęty rozwój dzieci. Im wcześniej rozpoczniemy prace, tym większe szanse mamy na przekazanie naszemu dziecku odpowiednich narzędzi radzenia sobie z rzeczywistością i umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy. Warto zapisać dziecko na trening neurofeedback jeśli:

 • miewa trudności w szkole
 • chcesz by nauczyło się koncentrować na dłużej
 • ma kłopoty z planowaniem i organizacją pracy
 • ma zaburzenia koncentracji uwagi
 • wykazuje nadpobudliwość psychoruchową
 • chcesz by nauczyło się samodzielnie obniżać napięcie i relaksować
 • dotyka je depresja lub stany lękowe
 • ma problemy z samokontrolą i zachowaniem
 • ma zaburzenia snu
 • cierpi na chroniczny ból głowy lub migreny

Biorąc pod uwagę różnice rozwojowe wśród dzieci, ciężko jednoznacznie określić minimalny wiek przystąpienia do treningów. Każdy przypadek rozważamy indywidualnie, po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

MŁODZIEŻ

Neurofeedback w połączeniu z praktyką mindfulness to doskonałe narzędzie wspomagające prawidłowy rozwój młodzieży. Dzięki regularnym treningom możemy pomóc swoim dorastającym dzieciom lepiej i wydajniej uczyć się, kontrolować swoje stany emocjonalne i radzić sobie ze stresem. Burza hormonów, ważne egzaminy i chęć wpasowania się w środowisko – to wszystko składa się na trudny czas w życiu każdego młodego człowieka. Pełny cykl treningowy pomoże im nauczyć radzić sobie z wyzwaniami które stawia przed nimi współczesny świat. Warto zapisać nastolatka na neurotrening, jeśli:

 • ma problemy ze skupieniem się na pracy szkolnej
 • łatwo się rozprasza i gubi się w obowiązkach
 • ma stany depresyjne lub lękowe
 • ma zaburzenia snu
 • cierpi na chroniczny ból głowy lub migreny
 • chcesz aby nauczył/a się samodzielnie radzić ze stresem w naturalny sposób

RODZAJE FAL
FALE DELTA (1-4 Hz)

Pojawiają się w czasie fazy głębokiego snu, kiedy nic się nie śni, a śpiący znajduje się w stanie pełnej nieświadomości. W tym właśnie czasie organizm się regeneruje. Dzięki regularnemu treningowi tych fal uzyskujemy bardzo głębokie odprężenie, senność.

FALE THETA (4-7 Hz)

Towarzyszą nam przez większą część snu, pozwalając na przyswojenie i utrwalenie nowo nabytej wiedzy. Jest to rodzaj świadomości charakterystyczny dla głębokiej medytacji i koncentracji, intensywnego myślenia, wizualizacji. Jest to stan, w którym mamy dostęp do całej pamięci naszego mózgu. Zapanowanie nad tymi falami usprawnia proces uczenia się, zwiększa kreatywność, pozwala na odzyskiwanie materiału ukrytego w nieświadomości, a także redukuje stres, pobudza intuicję oraz percepcję pozazmysłową.

FALE ALFA (8-13 Hz)

Odpowiadają za stan głębokiej relaksacji. Związane są z bierną uwagą, czuwaniem zamkniętych oczach, uwolnieniem od stresu, spokojem wewnętrznym, natchnieniem. Odpowiedni poziom fal Alfa utrzymuje organizm w stanie równowagi między produkcją i zużyciem energii. Nadmiar fal Alfa mówi z kolei o zaburzeniach koncentracji, zniechęceniu, braku motywacji i nastroju depresyjnym. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się utrzymywać je na odpowiednim poziomie.

FALE SMR (13-15 Hz)

Wzmocnienie fal SMR podwyższa zdolność organizmu do zachowania homeostazy czyli stabilizacji środowiska wewnętrznego. Fale te odpowiadają za aktywność umysłową, koncentrację uwagi. Niska amplituda fal SMR może objawiać się brakiem zdolności do skupienia uwagi, zaś wysoka, dużą uważnością i wyciszeniem. Trening Neurofeedback to przede wszystkim praca nad deficytami uwagi.

FALE BETA 1 (15-20 Hz)

Odpowiedzialne są za stan aktywnego czuwania, intensywnej koncentracji, wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Wiążą się z dużym wydatkiem energii. Występują podczas analitycznego rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji. To fale najlepsze do zadań umysłowych, stymulują do działania w stanach niskiego pobudzenia oraz w depresji. Poprawiają przebieg procesów poznawczych i precyzję wykonania, wpływają na samoregulację pobudzenia. Fale beta pozwalają nam rozwiązywać problemy, prowadzić samochód oraz odbierać i analizować pochodzące ze świata zewnętrznego bodźce.

FALE BETA 2 (20-30 Hz)

Odzwierciedlają podwyższony stan emocjonalny, taki jak zdenerwowanie, irytacja, ekscytacja. Jednocześnie związane są z bardzo dobrą działalnością umysłowa w zakresie planowania, powiązywania faktów, czy obliczeń matematycznych. Hamowanie nasilenia tej fali sprzyja wyciszeniu organizmu, zmniejszeniu napięcia.

FALE GAMMA (30+ Hz)

Nazywane są także falami geniuszu lub olśnienia. Nasilają się przy najbardziej wydajnej pracy twórczej, myśleniu integracyjnym, skojarzeniowym. Ich wysoki poziom oznacza równoczesne przetwarzanie informacji w różnych częściach mózgu.

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu.

Nasz cennik znajduje się tutaj.