Treningu Regulacji Emocji

z elementami Treningu Umiejętności Społecznych
dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat i wczesnoszkolnym 7-9 lat

TRE – Trening Regulacji Emocji obejmuje psychoedukację (skąd się biorą emocje, gdzie je odczuwamy oraz jak je wyrażamy, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami) oraz ćwiczenia związane z rozpoznawaniem, nazywaniem oraz umiejętnością werbalizowania swoich stanów emocjonalnych. Dzieci w bezpiecznym środowisku uczą się identyfikować swoje emocje oraz o nich mówić. Na zajęciach ćwiczone są także różne techniki związane z odczytywaniem swoich stanów emocjonalnych w ciele jak i znajdowaniem właściwych dla dziecka sposobów samoregulacyjnych w oparciu o relaksację - wizualizację, maindfulness, progresywną relaksację mięśni, techniki oddechowe i wiele innych.

TUS - Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. W trakcie spotkań wspierane są kompetencje społeczne dzieci z różnymi trudnościami. Wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizacji. Pomaga dzieciom w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami.

Szczegóły


Grupa psychoedukacyjna

z elementami TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) dla młodzieży 12-15 lat

Zajęcia prowadzone w formie warsztatu gdzie szczególny nacisk kładziemy na dbanie o swoje potrzeby, dostrzeganie mocnych stron, kontrolę uwagi oraz regulację emocji. Włączenie elementów Treningu umiejętności społecznych ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego, szczególnie dla nastolatków które mierzą się z nieśmiałością, mają problemy z komunikacją z rówieśnikami czy też nie zawsze radzą sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi.


Szczegóły