Szanowni Państwo,

Przed pierwszą wizytą w naszej poradni prosimy o zapoznanie się z ważnymi kwestiami dotyczącymi spotkania z poszczególnymi specjalistami oraz regulaminem obowiązującym w Poradni.


Psycholog

Pierwsza wizyta ze specjalistą psychologiem odbywa się tylko z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, aby zapoznać specjalistę z sytuacją. Kolejne wizyty umawiane są już po konsultacji i wskazaniach specjalisty. Jeśli posiadają Państwo dokumentację dot. rozwoju lub funkcjonowania dziecka (opinie psychologiczno-pedagogiczne z innych placówek, diagnozy lub opinie z placówek przedszkolnych/szkolnych) wskazane jest zabranie ich na spotkanie. Wizyty umawiane są w miarę dostępności specjalistów, w przypadku dłuższych terminów wpisujemy Państwa na listę rezerwową i kontaktujemy się w przypadku gdy ktoś odwoła wizytę dzień przed proponowanym terminem.Logopeda

Konsultacja logopedyczna bądź diagnoza logopedyczna odbywa się wraz z dzieckiem. Rodzic/opiekun prawny pozostaje z dzieckiem w sali na czas wywiadu, potem może oczekiwać na dziecko w recepcji lub pozostać z nim w sali. Wskazane jest zabranie posiadanej dokumentacji medycznej (np. badanie słuchu) jeśli takowa jest w Państwa posiadaniu.Integracja sensoryczna

Diagnoza integracji sensorycznej jest podzielona na kilka spotkań. Pierwsze spotkanie diagnostyczne odbywa się z rodzicem/opiekunem prawnym, kolejne 2- 3 spotkania (uzależnione od wieku dziecka) odbywają się już tylko z dzieckiem. Ostatnie spotkanie czyli omówienie i przekazanie diagnozy odbywa się po okolo 2 tyg po napisaniu przez specjalistę diagnozy opisowej tylko z rodzicem lub opiekunem prawnym. Sesje terapeutyczne umawiane są po przeprowadzeniu pełnej diagnozy. W przypadku zgłoszenia się Pacjenta z diagnozą wykonana poza nasza placówką spotkania i tok zajęć ustalany jest indywidualnie.Neurofeedback

Sesje neurofeedback odbywają się po wcześniejszej konsultacji ze specjalistą oraz zapoznaniu się z wytycznymi dotyczącymi zajęć:


TUS - Trening Umiejętności Społecznych

W przypadku zgłoszenia dziecka na warsztaty z treningu umiejętności społecznych odbywają Państwo wraz z dzieckiem spotkanie konsultacyjne aby zapoznać specjalistę z ewentualnymi wskazaniami.Na posktanie wskazane jest zabranie posiadanej dokumentacji (opinie psychologiczno-pedagogiczne z innych placówek, diagnozy lub opinie z placówek przedszkolnych/szkolnych). Jeśli dziecko jest już klientem naszej poradni spotkanie nie jest konieczne a jedynie daje możliwość osobistego spotkania i rozmowy ze specjalistą, który prowadzi warsztaty.Mediacje / terapia par i rodzin

Zgłaszając się na spotkanie dot. mediacji lub terapii par wskazane jest odbycie konsultacji celem zapoznania się z uczestnikami oraz ewentualną posiadaną dokumentacją (wyrok sądu, zalecenia do odbycia mediacji / terapii itp). Czas spotkania ustalany jest indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem i wskazaniami.Wydawanie zaświadczeń

Wydanie zaświadczenia dotyczącego któregokolwiek specjalisty odbywa się po minimum 3 spotkaniach na terenie poradni oraz po indywidualnym rozpatrzeniu zapotrzebowania na takie zaswiadczenie.