Izabela Trybus

logopeda

Logopeda kliniczny, w trakcie specjalizacji z zakresu neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna realizowane na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie kontynuuje naukę na kierunku Neurologopedia i Wczesne wspomaganie rozwoju.

Doświadczenie logopedy zdobywała pracując na stanowisku logopedy w przedszkolu publicznym oraz poradniach pedagogicznych. Ukończyła staż kliniczny w Poradni Autystycznej w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie, odbyła liczne praktyki w poradniach przyszpitalnych oraz na oddziałach Neurologii i Neonatologii. Prowadziła konsultacje i terapię logopedyczną z dziećmi od 18 miesiąca życia. Aktualnie pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Z przekonania, że zawód logopedy wymaga nieustannego pogłębiania swojej wiedzy bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych m.in wczesnej interwencji oraz zaburzeniom mowy u dzieci w spektrum autyzmu a także opóźnionego rozwoju mowy. Prowadzi terapię przez zabawę, starannie dobiera materiały i jest zwolenniczką holistycznego podejścia do pacjenta. W terapii dzieci ceni sobie współpracę z rodzicem.