nazwa usługi czas trwania [min] kwota [PLN]
psycholog
diagnoza psychologiczna 250
konsultacja psychologiczna (dziecko) 50 130
sesja terapii psychologicznej (dziecko) 50 110
konsultacja psychologiczna (dorośli) 50 130
sesja terapii indywidualnej z psychologiem (dorośli) 50 130
pierwsza konsultacja diagnostyczna w kierunku uzależnień 50 170
sesja terapii uzależnień 50 130
wizyty domowe w obrębie Warszawy 50 260
konsultacje psychologiczne online - Skype 50 130
konsultacje w języku angielskim 50 cena standardowa + 50zł
 
mediacje / terapie: par i rodzin
konsultacja 90 200
terapia 90 180
mediacje 60 180
porada wychowawcza / doradztwo rodzinne 50 150
 
logopeda
diagnoza logopedyczna (1-2 spotkania) 50 (1 spotkanie) 120
konsultacja logopedyczna 45 80
sesja terapii logopedycznej 30 / 45 60 / 80
 
pedagog
diagnoza pedagogiczna 230
konsultacja pedagogiczna 50 100
sesja terapii pedagogicznej (reedukacja) / rewalidacja 45 / 60 80 / 100
 
terapia ręki
diagnoza 50 100
konsultacja 45 80
zajecia indywidualne 45 80
 
integracja sensoryczna
diagnoza (3 spotkania) 3 x 50 320
terapia 50 80
 
diagnoza gotowości szkolnej
diagnoza szkolna 3 spotkania
(psycholog, logopeda, pedagog)
350
diagnoza trudności szkolnych 280
badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii 150
 
oferta warsztatowa
trening umiejętności społecznych 45 50 / dziecko
warsztaty inteligencji emocjonalnej 45 50 / dziecko
warsztaty dla rodziców 90 70 / osoba
 
inne
wydanie zaświadczenia - 70
wydanie opinii / diagnozy - 120
 
Pobierz cennik w formacie PDF
 

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty do dnia poprzedzającego spotkanie do godziny 19:00 uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

Wyjątek stanowią opłaty za wizyty kupowane w miesięcznym pakiecie. W takim przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana w terminie czyli do dnia poprzedzającego spotkanie, kwota przechodzi na następny miesiąc lub wyznaczony jest nowy termin w zależności od dostępności specjalisty. W sytuacji gdy pacjent nie odwoła wizyty lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 
Numer konta bankowego do opłat za zajęcia:

Bank ING
Pracownia Psychologiczna "Uśmiech"
ul. Nocznickiego 9/42
01-948 Warszawa
55 1050 1025 1000 0091 4466 8861


Akceptujemy płatności kartą i zbliżeniowe: