nazwa usługi czas trwania [min] kwota [PLN]
psycholog
diagnoza psychologiczna + wydanie opinii z omówieniem 300 + 100
konsultacja psychologiczna (dziecko) 50 150
sesja terapii psychologicznej (dziecko) 50 130
konsultacja psychologiczna (dorośli) 50 150
sesja terapii indywidualnej z psychologiem (dorośli) 50 150
wizyty domowe w obrębie Warszawy 50 260
konsultacje psychologiczne online - Skype 50 130
konsultacje w języku angielskim 50 cena standardowa + 50zł
 
mediacje / terapie: par i rodzin
konsultacja 90 240
terapia 90 200
mediacje 60 180
porada wychowawcza / doradztwo rodzinne 50 150
 
logopeda
diagnoza logopedyczna (1-2 spotkania) + wydanie opinii z omówieniem 50 (1 spotkanie) 130 + 100
konsultacja logopedyczna 45 100
sesja terapii logopedycznej 30 / 45 80 / 100
 
pedagog
konsultacja pedagogiczna 50 130
sesja terapii pedagogicznej (reedukacja) / rewalidacja 50 110
 
seksuolog
konsultacja seksuologiczna 50 150
sesja terapii z seksuologiem 50 150
 
terapia ręki
diagnoza + wydanie opinii z omówieniem 50 100 + 100
konsultacja 50 100
zajecia indywidualne 50 100
 
integracja sensoryczna
diagnoza (3 spotkania) + wydanie opinii z omówieniem 3 x 50 350 + 100
terapia 50 100
 
gimnastyka korekcyjna
zajęcia 45 / 60 100 / 120
 
warsztaty
trening umiejętności społecznych 45 60 / dziecko
warsztaty dla rodziców 90 70 / osoba
spotkanie kwalifikacyjne do grupy warsztatowej TUS 50 150
 
inne
wydanie zaświadczenia - 70
wydanie opinii / diagnozy - 100
 
Pobierz cennik w formacie PDF
 

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty do dnia poprzedzającego spotkanie do godziny 19:00 uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

Wyjątek stanowią opłaty za wizyty kupowane w miesięcznym pakiecie. W takim przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana w terminie czyli do dnia poprzedzającego spotkanie, kwota przechodzi na następny miesiąc lub wyznaczony jest nowy termin w zależności od dostępności specjalisty. W sytuacji gdy pacjent nie odwoła wizyty lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 
Numer konta bankowego do opłat za zajęcia:

Bank ING
Poradnia Psychologiczna "Uśmiech"
ul. Waligóry 3/1
05-092 Dziekanów Leśny
55 1050 1025 1000 0091 4466 8861


Akceptujemy płatności kartą i zbliżeniowe: