nazwa usługi czas trwania [min] kwota [PLN]
psycholog
diagnoza psychologiczna250
konsultacja psychologiczna (dziecko) 50130
sesja terapii psychologicznej (dziecko) 50110
konsultacja psychologiczna (dorośli) 50130
sesja terapii indywidualnej z psychologiem (dorośli) 50130
pierwsza konsultacja diagnostyczna w kierunku uzależnień 50170
sesja terapii uzależnień 50130
 
mediacje / terapie: par i rodzin
konsultacja90200
terapia90180
mediacje 60180
porada wychowawcza / doradztwo rodzinne 50150
 
logopeda
diagnoza logopedyczna (1-2 spotkania) 50 (1 spotkanie)120
konsultacja logopedyczna 4580
sesja terapii logopedycznej 30 / 4560 / 80
 
pedagog
diagnoza pedagogiczna230
konsultacja pedagogiczna50100
sesja terapii pedagogicznej (reedukacja) / rewalidacja 45 / 6080 / 100
 
terapia ręki
diagnoza50100
konsultacja4580
zajecia indywidualne 4580
 
integracja sensoryczna
diagnoza (3 spotkania)3 x 50320
terapia5080
 
diagnoza gotowości szkolnej
diagnoza szkolna 3 spotkania (psycholog, logopeda, pedagog) 350
diagnoza trudności szkolnych 280
badanie ryzyka dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii 150
 
konsultacje dietetyczne
konsultacja 45100
analiza składu ciała -25
wizyty domowe indywidualnieod 100
test na nietolerancje pokarmowe (45 składników) indywidualnie450
ułożenie zindywidualizowanego jadłospisu 7-dniowy 150zł
14-dniowy 250zł
28-dniowy 350zł
 
oferta warsztatowa
trening umiejętności społecznych 45 50 / dziecko
warsztaty inteligencji emocjonalnej 45 50 / dziecko
warsztaty dla rodziców 90 70 / osoba
 
inne
wydanie zaświadczenia - 70
wydanie opinii / diagnozy - 120
 
Pobierz cennik w formacie PDF
 

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty do dnia poprzedzającego spotkanie do godziny 19:00 uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

Wyjątek stanowią opłaty za wizyty kupowane w miesięcznym pakiecie. W takim przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana w terminie czyli do dnia poprzedzającego spotkanie, kwota przechodzi na następny miesiąc lub wyznaczony jest nowy termin w zależności od dostępności specjalisty. W sytuacji gdy pacjent nie odwoła wizyty lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 
Numer konta bankowego do opłat za zajęcia:

Bank ING
Pracownia Psychologiczna "Uśmiech"
ul. Nocznickiego 9/42
01-948 Warszawa
55 1050 1025 1000 0091 4466 8861


Akceptujemy płatności kartą i zbliżeniowe: