(obowiązujący od 01.03.2022)

nazwa usługi czas trwania [min] kwota [PLN]
psycholog
konsultacja psychologiczna (dorośli / młodzież / dzieci)   50   170
sesja terapii indywidualnej z psychologiem (dorośli)   50   150
sesja terapii psychologicznej (młodzież / dzieci)   50   150
wizyty domowe w obrębie Warszawy   50   od 260
konsultacje psychologiczne online - Skype   50   170
konsultacje w języku angielskim   50   cena standardowa + 50zł
 
logopeda
diagnoza logopedyczna (2 spotkania) + wydanie opinii z omówieniem   50 (1 spotkanie)   250 + 100
konsultacja logopedyczna   45   120
sesja terapii logopedycznej   30 / 45 / 60   90 / 110 / 130
 
integracja sensoryczna
diagnoza (3 spotkania) + wydanie opinii z omówieniem   3 x 50   360 + 100
terapia   50   120
 
neurofeedback
sesja diagnostyczna   50   150
sesja treningowa   60   120
pakiet 10 sesji   10 x 60   1000 jednorazowo
 
warsztaty - trening umiejętności społecznych (TUS)
trening umiejętności społecznych (TUS)   50   70 / dziecko
spotkanie kwalifikacyjne do grupy warsztatowej TUS   50   150
 
warsztaty - trening regulowania emocji
trening regulowania emocji   8 x 90   800 / cykl
spotkanie kwalifikacyjne do grupy warsztatowej   50   170
 
mediacje / terapie: par i rodzin
konsultacja   90   240
terapia   90   220
porada wychowawcza / doradztwo rodzinne   50   180
 
terapia ręki
diagnoza + wydanie opinii z omówieniem   50   120 + 100
konsultacja   50   120
zajecia indywidualne   50   100
 
pedagog
konsultacja pedagogiczna   50   120
sesja terapii pedagogicznej (reedukacja) / rewalidacja   50   100
 
gimnastyka korekcyjna - grupowe
zajęcia   45 / 60   100 / 120
 
inne
wydanie zaświadczenia   -   70
wydanie opinii / diagnozy   -   100
 
Pobierz cennik w formacie PDF
 

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty/konsultacji do dnia poprzedzającego spotkanie, czyli 24 godziny przed, należy wpłacić 100 % kwoty z cennika tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

Wyjątek stanowią opłaty za wizyty kupowane w miesięcznym pakiecie. W takim przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana w terminie, czyli do dnia poprzedzającego spotkanie, kwota przechodzi na następny miesiąc lub wyznaczony jest nowy termin w zależności od dostępności specjalisty. W sytuacji, gdy pacjent nie odwoła wizyty lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 
Numer konta bankowego do opłat za zajęcia:

Bank ING
Poradnia Psychologiczna "Uśmiech"
ul. Waligóry 3/1
05-092 Dziekanów Leśny
55 1050 1025 1000 0091 4466 8861


Akceptujemy płatności kartą i zbliżeniowe: